Với chuyên mục này, chúng tôi cung cấp cho bạn chỉ có những nhu cầu tối giản về thông tin liên lạc và sơ lược về công ty của bạn.
Cụ thể trang sẽ bao gồm các nội dung:
- Trang giới thiệu về công ty
- Trang liên hệ
- Và tối đa thêm 3 trang thông tin theo nhu cầu.
Với chuyên mục này chúng tôi vẫn để bạn chọn mẫu template tùy thích và hỗ trợ phần nhập thông tin cho bạn cho lần đầu. Bên cạnh đó có những mục chúng tôi không hỗ trợ như sau: - Nếu bạn muốn cập nhật, thay đổi giao diện hay bất cứ thông tin gì, chúng tôi sẽ tính phí, 500k/lần. - Không hỗ trợ host miễn phí, bạn có thể tham khảo chi phí thuê host cụ thể tại đây. Tối thiểu 500k/ năm.